Trénink plavávání, náměty k tréninku 2.

21.11.2011 -
Cílem tréninků je zdokonalování techniky kraulu, kraulové nohy. Nohy při plaveckém způsobu kraul, vyrovnávají polohu plavání ..., která je nejdůležitejším bodem zvládnutí techniky. Při nácviku a tréninku proto věnujeme kraulovým nohám velkou pozornost. Pro začátečníky, kteří nejsou schopni plavat kraulové nohy, (couvají) doporučujeme krátké tréninkové ploutvičky.

Divy v pokroku poznají začátečníci, zkušení plavci snadno nasimulují pocit rychlého plavání

Trénink nohou zařazujte do každě tréninkové jednotky.  

(začátečníci)

200 Rozpl. 10x 10m cvičení na splývání (ruce v různých polohách, např. jedna vzpažení, druhá připažení …)

2 x 25Kn, 6 – 8 x 25 KTcv., 50Kn (2x25Kn), 200P dlouhé splývání,

6 – 8 x 25 KTcv, 4x50K T na krásu i – 30´´, 100Kn (2x50Kn),

300 vypl. NE K

 

(pokročilejší)

200 Rozpl.

8x25KTcv., 100KT na krásu, 100Kn

200K (25Tcv+25T), 200T švihově,

6-8x25 Kn svižně i 15-30´´

100 NE K volně (nejlépe Z)

500K švihově, 200vypl. Ne K

 

(začátečníci)

200 Rozpl. 10x 10m splývání + Kn (až kam vydržíte bez dýchání, nohy velice volně, ruce střídat polohy), 200P nebo Z na pohodu, 10x 12,5m Kn (svižně) + 12,5 Pn (volně) i – dle pocitu, 200Kn ploutvičky (4x50Kn), KT 100, 75, 50, 25,

 400P

 

(pokročilejší)

200 Rozpl., 6 – 8x 50 (25KTcv + 25KT mysli na to), 400KT (čtvrtá 25 ve 100 rychleji),

200Kn, 150Kn, 100Kn, 50Kn, 2x25Kn, (střídej s ploutvemi a bez) i – 15 – 30´´

500K švihově, 100vypl. NE K

 

(začátečníci)

200 Rozpl. 6x25 (zdůrazni odraz, splývání, přidat Kn, zbytek doplavat čímkoliv do 25)

3x(50K+ 2x25Kn) i – 3-5 výdechů do vody, 500 (souvisle střídat P, Z, Z soupaž, popř. jiné)

100 vypl.

 

(pokročilejší)

200 Rozpl.

2x(100K svihově + 100Kr + 50Kn, 50K + 50Kr + 50Kn)

200P (střídej 25 dlouhé splývání + 25 svižně)

6x25K svižně (s omezeným dýcháním, co nejméně max 2 nádechy) i 30´´

500K 100vypl. Ne K


tréninkové ploutve EMME - www.sport3.cz 469,-


 

Význam použitých značek a zkratek

Rozpl. – rozplavání (plave se volně)

K, M, Z, P – plavecké způsoby kraul, motýlek, znak, prsa

r- ruce, n – nohy (př.: Kr – kraul ruce, Mn – motýlek (delfín) nohy)

Tcv. – technické cvičení (prvkové plavání atd.)

T – technicky (plavete celý způsob volně s důrazem na správnou techniku, na krásu)

i – interval odpočinku (př.: i-30´´, tzn. čekat  30´´ mezi úseky)

s – startuj (př.: s-45-60´´, startuj nový úsek 45´´-60´´ od minulého startu)

Pr+Mn – prsa ruce+delfínové nohy dohromady

Ruce plaveme s piškotem mezi stehny (umístěte co nejvíše, ne mezi kolena)

Nohy plaveme s velkou deskou (držte s opřenými lokty)


-------------------------------------------------------------------------------

-------------   SPort Training Center    ------------

-------------------------------------------------------------------------------

Plavecké víkendové kempy pro mládež 9 - 14

www.trenink.etriatlon.cz

Hodnocení:
Přečteno 24025x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
23.11.20Trenéři...krátké zamyšlení nad tím, na co nám jsou
29.12.19Běžky, ANO! Samota je někdy nejlepší přítel!
20.11.19“KOLCE“ …i bez sněhu můžete trénovat na…
22.10.13Suchá příprava v plavání
26.6.13Zásady sportovního tréninku.
16.1.13Jak Australané trénují - trénink plavání (vytrvalci)
10.2.12Předcházejte poranění ramene.
20.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vám pomohou zvítězit, II. díl.
13.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vás porazí, I. díl
6.1.12Jak se rodí šampioni /plavání/ - ohlednutí