Přihláška a provozní řád

28.05.2013 -

Přihláška a provozní řád plavecké školy Ponorka

 

1.       Plavecké vybavení

a.       Plavky

b.      Plavecké brýle

c.       Plavecká čepice u děvčat, které mají dlouhé vlasy, ale není to podmínkou. Důležité je, mít dlouhé vlasy svázané v copu nebo culíku

d.      Obuv k bazénu – není podmínkou

e.      Ručník

2.       Hygienické požadavky

a.       Dítě se před plaváním musí osprchovat

b.      Viditelně nemocné dítě s rýmou nebo jinou bakteriální či infekční nemocí, nebude umožněn vstup na bazén.

c.       Dítě s viditelným povrchovým zraněním, nebude umožněn vstup na bazén.

3.       Organizace výuky

a.       Dítě je podle věku a úrovně dovedností, rozděleno do skupiny

b.      Tato výkonnostní skupina nemusí odpovídat věku dítěte. Záleží na kvalifikovaném rozhodnutí učitele.

c.       Na začátku lekce je vždy provedena kontrola přítomných dětí. Výuka je zahájena krátkou, intenzivní rozcvičkou. Pak následuje sprcha a vstup do bazénu.

d.      Dítě může vstoupit na bazén 5 minut před zahájením výuky. Vstoupí-li dítě na bazén (ne do sprch nebo šatny) v tomto daném čase, přebírá učitel za dítě plnou odpovědnost. Vstoupí-li dítě na bazén před stanoveným časem (5 minut před zahájením), učitel není odpovědný za jakékoliv možné problémy, které tímto předčasným pobytem, mohou vzniknout.

e.      Výuka probíhá celých 60 minut. Posledních 10 minut je vyhrazeno volnému programu, který je stále veden učitelem. Během této části hodiny děti mohou, po dohodě s učitelem, opustit bazén. Vstupem dítěte do sprch, učitel předává odpovědnost za dítě zpět rodičům.

f.       Při dopomoci rodičů při převlékání v šatnách je potřeba si uvědomit, že ne všechny ostatní děti vítají přítomnost rodiče nebo dítěte opačného pohlaví. Jakmile dojde k situaci, že si někdo bude stěžovat, bude dané dítě nebo rodič upozorněn na vzniklou situaci a v další hodině již bude nutno využít správné šatny.

g.       Během první hodiny rodič smí doprovázet své dítě na bazén, ale je nutné, aby se rovněž převlékl do sportovního oděvu (tričko a trenky nebo legíny)

h.      Po dohodě s vedením školy, je možno pořizovat fotografie svého dítěte.

i.        Fotografie a videa vzniklá během plavecké výuky může plavecká škola využít k vlastní propagaci.   

4.       Storno podmínky

a.       Storno podmínky jsou stanoveny s aktuálním datem, vždy ke každému kurzu, nejdéle však do 1. lekce, pokud nebude uvedeno jinak; v případě ukončení kurzu do tohoto stanoveného data máte nárok na vrácení celé částky kurzovného

b.      V případě ukončení kurzu nejpozději 24 hodin před začátkem 2. lekce v kurzu máte nárok na 80 % z celé částky kurzovného; 20% kurzovného je výše smluvní pokuty kterou je plavecká škola Ponorka oprávněna Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.

c.       V případě ukončení kurzu kdykoliv později nemáte nárok na vrácení kurzovného; kurzovné se nevrací; celá výše kurzovného je výše smluvní pokuty kterou je plavecká škola Ponorka oprávněna Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.

d.      V případě zrušení kurzu plaveckou školou Ponorka máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí případně na náhradní kurz či lekce pokud budou plaveckou školou Ponorka nabídnuty.

e.      Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

5.       Informace o náhradních hodinách

a.       Zmeškané hodiny je nutno nahrazovat okamžitě po skončení nemoci nebo nepřítomnosti dítěte. Nenastoupí-li dítě na náhrady do dvou týdnů od příchodu na výuku, nemá dále možnost si zmeškané hodiny nahradit, dokud není znovu nemocen nebo nepřítomen.

b.      Nahradit je možno jen omluvené hodiny. Omluvu je možno provézt elektronicky nebo SMS zprávou.

c.       Nahrazovat je možno v kterýchkoliv hodinách a dnech, které jsou k tomu určeny.

 

 

 

Datum:

Email:

Telefon:

Jméno a příjmení dítěte:

 

 

Podpis rodiče:

 

 

Podpis vedoucího školy:

daniel.jurak@etriatlon.cz

732729504

Číslo kurzu:

 

 

Telefon na bazén:

 

 

Informace  o platbě: převodem nebo osobně

Zaplaceno:

 

Zdravotní stav dítěte: alergie, skolióza, astma, autismus, epilepsie, ADHD, nic

 

Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
28.5.13Přihláška a provozní řád
Přečteno 80x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
29.12.19Běžky, ANO! Samota je někdy nejlepší přítel!
20.11.19“KOLCE“ …i bez sněhu můžete trénovat na…
22.10.13Suchá příprava v plavání
26.6.13Zásady sportovního tréninku.
16.1.13Jak Australané trénují - trénink plavání (vytrvalci)
10.2.12Předcházejte poranění ramene.
20.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vám pomohou zvítězit, II. díl.
13.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vás porazí, I. díl
6.1.12Jak se rodí šampioni /plavání/ - ohlednutí
21.11.11Trénink plavávání, náměty k tréninku 2.